دستگاه  تمرین، ReCoil  نوآوری در ترکیب دمبل و کش های تمرین مقاومتی

دستگاه تمرین، ReCoil نوآوری در ترکیب دمبل و کش های تمرین مقاومتی

یک دمبل و یک کش تمرین مقاومتی را برای ایجاد تنظیمات مختلف وزن و طول ترکیب می‌کند. کاربر می‌تواند هر غلاف را روی دمبل مخصوص طراحی شده پیچ کند.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

    نظرات