شرایط مهاجرت استارتاپ‌ها چیست؟

شرایط مهاجرت استارتاپ‌ها چیست؟

اما داشتن یک ایده تنها بخشی از فرآیند مهاجرت استارتاپ‌ها به کشورهایی مانند کانادا است. داشتن ایده مناسب، اولین گام برای مهاجرت استارتاپ‌ها برای مهاجرت استارتاپ باید برخی شرایط دیگر نیز شامل حال شما شود. این شرایط در هر کشوری با کشور دیگر متفاوت است. برای مهاجرت به کانادا لازم است در مرحله بعدی، نامه تاییدی یکی از شرکت‌های معتمد دولت کانادا را داشته باشید. با داشتن این شرایط، شما می‌توانید برای مدتی در کانادا اقامت داشته باشید. اما برای دریافت اقامت دائم، شرایط کمی متفاوت است. برای دریافت اقامت دائم کانادا، لازم است محرز شود که فرد متقاضی از کانادا به صورت مستمر مدیریت استارتاپ را بر عهده دارد. همچنین لازم است بخش مهمی از فعالیت‌های این استارتاپ در کانادا انجام پذیرد تا برای این کشور اشتغال‌زایی به همراه داشته باشد. مهم‌ترین بخش کار داشتن یک ایده مناسب و اقدام برای اجرایی کردن آن است. در نهایت، امید ما این است که شرایط برای پیشرفت استارتاپ‌ها به نحوی پیش برود که هیچ صاحب ایده‌ای نخواهد ایده خود را در کشوری بیگانه عملی کند. ضمن اینکه هاوش نیز به عنوان اولین شتابدهنده تخصصی صنایع خلاق، حامی ایده‌های شما می‌باشد و هر سال تعداد محدودی از ایده‌ها را جذب و شتابدهی می‌نماید.

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات