دستگاه تسویه هوا برای صنف چرم سازان

دستگاه تسویه هوا برای صنف چرم سازان

جلسه معرفی دستگاه تسویه هوا برای صنف چرم سازان در کارخانه نوآوری شهر مشهد برگزار گردید..در این جلسه گروهی از جوانان نخبه استان، دستگاهی را اختراع کرده بودند که دود حاصل از لیزرکاری چرمکاران کیف و کفش را تسویه کرده و مضرات ناشی از آن را حذف می‌کرد..این دستگاه بر اساس نتایج آزمایشگاهی و شواهد عینی به ثبت رسیده است و مورد تائید تمامی فاکتورهای آلایندگی از سوی آزمایشگاه معتمد بود..در عین حال نماینده سازمان محیط زیست دغدغه اصلی را شهرک شدن این صنف و انتقال شان به جایی در خارج از شهر می‌دانستند و خاطرنشان کرد برای تغییر ساختار تائید و اجازه فعالیت اینگونه مشاغل نیاز به قوانین بالادستی و کشوری است.

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  منبع بلاگ

  مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

   نظرات