کسب مقام برتر استارت آپ عضو هیات علمی پژوهشگاه در رویداد توان تک

کسب مقام برتر استارت آپ عضو هیات علمی پژوهشگاه در رویداد توان تک

استارت آپ «تمرینات ورزشی افراد با آسیب نخاعی» به مدیریت سرکارخانم دکتر فریبا محمدی موفق به کسب مقام اول در چهارمین رویداد توان تک گردید. در این دوره استارت آپ «تمرینات ورزشی افراد با آسیب نخاعی» به مدیریت سرکارخانم دکتر فریبا محمدی عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی موفق به کسب مقام اول در این رویداد گردید. این استارت آپ به صورت طراحی و تولید اپلیکیشنی برای افراد با آسیب نخاعی بطور مشخص و باهدف ایجاد بستر لازم برای حفظ وضعیت موجود و ارتقا شرایط جسمی افراد دارای معلولیت با انجام حرکات ساده و کاربردی ورزشی، ایجاد شده است.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات