چند فعالیت مهم برای رصد نقاط ضعف و قوت سیستم فروش

چند فعالیت مهم برای رصد نقاط ضعف و قوت سیستم فروش

از این رو، داشتن ابزارهای مهم برای پایش وضعیت سیستم فروش و یافتن نقاط ضعف و قوت آن الزامی محسوب می‌شود. در نرم‌افزارهای فروش، داشتن برخی اطلاعات از لید شما بسیار حیاتی است: بنابراین، وقتی کسی برای نخستین بار هر نوع پرسشی در مورد محصولات ما یا کسب و کارمان می‌پرسد و به نظر می‌آید که ممکن است قصد داشته باشد به مشتری ما تبدیل شود، که او را در هنگام انتخاب هر یک از ابزارهای مهم سیستم فروش، لازم است این امکان را هم در نظر داشته باشید. پیش‌بینی فروش به این معنا است که بتوانید تقریب بزنید چه تعداد واحد از محصولات خود را خواهید فروخت. در انتخاب ابزارهای مهم سیستم فروش، لازم است نرم‌افزاری را انتخاب کنید که بتواند بر اساس اطلاعات قبلی، پیش‌بینی نسبتا دقیقی از وضعیت فروش شما را ارائه دهد. این اطلاعات باید شامل تلاش‌های شما برای فروش نیز باشد. داشتن این اطلاعات برای مدیران فروش بسیار حیاتی است و می‌توانند از آن برای کوچینگ بهتر فروشندگان استفاده کنند. به دست آوردن این اطلاعات حیاتی ممکن است کار راحتی نباشد. با این حال، نرم‌افزارهای پایش فروش می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های مهم به شما کمک کنند. چند فعالیت مهم برای رصد نقاط ضعف و قوت سیستم فروش

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات