دستورالعمل ایمنی سازمان آتش نشانی

دستورالعمل ایمنی سازمان آتش نشانی

نمونه دستورالعمل ایمنی اجرای سیستم‌های حفاظت و ایمنی از حریق و حوادث (سازمان آتش نشانی شهر تهران) برای یک برج ۲۳ طبقه: ۳- پیش بینی و اجرای آسانسور آتش نشان با رعایت کلیه مفاد ضوابط ایمنی مربوطه مندرج در سایت سازمان آتش نشانی تهران الزامی می‌باشد. ۴- پیش بینی و اجرای فضای امن با رعایت کلیه مفاد ضوابط ایمنی مربوطه، مندرج در سایت سازمان آتش نشانی تهران الزامی می‌باشد. ۷- درب ورودی به دهلیز پیکان در تمامی طبقات از نوع مقاوم، دودبند خود بسته شود و بدون قفل و بست انتخاب و نصب گردد. ۹- جهت بازشو درب پلکان در تراز تخلیه خروج به طرف بیرون و سایر طبقات به سمت داخل دهلیز پلکان طراحی و اجرا گردد. ۱۲- اجرای جانپناه در تمامی پلکانهای خارجی (دیوار با مصالح مقاوم) و برای پشت بام، بالکنها و پرتگاهها (نرده استاندارد و یا دیوار با مصالح مقاوم) با ارتفاع حداقل ۱۱۰ سانتیمتر و نیز شبکه بندی ایمن بصورت عمودی و حداکثر فاصله ۱ سانتی متر الزامی می‌باشد. ۲۰- استفاده از مصالح پلی استایرن که مورد تائید کتبی وزارت مسکن و موسسه استاندارد می‌باشد مجاز است (ارائه یک نسخه از تائیدیه به سازمان آتش نشانی تهران قبل از اجراء الزامی است) ۲۴- به منظور دسترسی به پلکان و جلوگیری از مسدود شدن و کاهش عرض راه مذکور و تخلیه ایمن افراد در طبقات با کاربری پارکینگ، تامین یک راه عبوری به میزان حداقل ۱۱۰ سانتی متر الزامی بوده و پارک خودرو در فاصله کمتر از آن و در مقابل درب پلکان و یا لابی آسانسور مجاز نمی‌باشد. ۲۵- در صورت استفاده از اسکلت فلزی در تمام یا بخشی از ساختمان، لازم است میزان مقاومت مورد نیاز اسکلت فلزی در برابر آتش بر اساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (ویرایش سال ۹۵) تعیین و جزئیات مقاوم سازی شامل نوع و ضخامت ماده مورد استفاده، نحوه زیرسازی و استانداردهای کالا و اجرا بر روی نقشه‌های سازه ذکر و دفترچه محاسبات ضخامت ماده مورد استفاده نحوه زیرسازی و استاندارد کیفی و ایمنی کالا و روش اجرا همراه با نقشه‌های سازه جهت اخذ تائیدیه سازمان آتش نشانی ارائه گردد. ۳۱- طراحی و اجرای شبکه آب آتش نشانی از نوع ترکیبی در تمام طبقات ساختمان الزامیست به طوریکه انشعابات اخذ شده در طبقات جهت استفاده متصرفین به قطر حداقل سه چهارم اینچ و جهت استفاده نیروهای آتش نشانی ۵/۱ اینچ و در پارکینگ‌ها و زیرزمین‌ها هر دو انشعاب ۵/۱ اینچ در نظر گرفته شود. ۳۶- به هنگام بهره برداری از ساختمان نصب خاموش کننده‌های دستی در تمامی طبقات از نوع و وزن مناسب (ABC برای کلیه قسمتها و دی اکسید کربن برای اتاق تاسیسات، موتورخانه و اتاق آسانسور) متناسب با نوع کاربری و بر اساس ضوابط اطفای حریق مندرج در سایت سازمان با رعایت حداکثر فواصل پیمایش مجاز و یا حداکثر واحدهای مجاز الزامیست. ۳۸- دیوارها و سقف و دودکش تخلیه محصولات احتراق موتور خانه باید با ساختار دو ساعت مقاوم حریق کاملا دور بندی و از سایر قسمتها مجزا گردد و درب ورود به آن از نوع مقاوم باشد. ۴۲- کلیه داکتهای ارتباطی از اتاق تاسیسات به سایر طبقات، لازم است با مصالح ساختمانی یا صنعتی (مورد تائید این سازمان) و در هر طبقه مسدود و حوزه بندی شود. ۴۹- به منظور نصب و استقرار تجهیزات و تاسیسات آتش نشانی رعایت بندهای ذیل الزامی می‌باشد: برای ساختمانهایی با کاربری کم خطر و ارتفاع کمتر از ۲۳ متر و مجموع مساحت زیربنا کمتر از ۵۰۰ متر پیش بینی و اجرای فضایی با مساحت حداقل ۹ مترمربع و ارتفاع حداقل ۲ متر با ساختار مقاوم حریق الزامیست و برای سایر ساختمانها می‌بایست فضای با مساحت حداقل ۲۰ مترمربع و ارتفاع حداقل ۲ متر در نظر گرفته شود. ۵۲- تصرف فوق باید به مولد نیروی برق دوم، که همواره اماده استفاده است مجهز باشد، ظرفیت، توان و نرخ مولد نیرو باید برای کارکرد همزمان و تامین همه تجهیزاتی که در زیر نام برده شده کافی و مناسب باشد و سیستم فوق باید به صورت اتوماتیک وارد عمل شود. ۵۳- طراحی و اجرای سیستم‌های کشف و اعلام حریق اتوماتیک و دستی در تمامی قسمت‌های ساختمان با استفاده از وسایل و تجهیزات استاندارد الزامیست ۵۴- اجرای سیم کشی‌های سیستم‌های اعلام در صورت روکار بودن در موتورخانه و طبقات زیرزمین داخل لوله‌های فولادی الزامی است. ۶۴- در محل فرود هلی کوپتر ایجاد حداقل دو راه ورود و خروج برای متصرفین و نیروهای آتش نشانی الزامی است. ۷۳- شایان ذکر است این دستورالعمل در صورتی می‌تواند موثر واقع شود که ضمن آموزش از نحوه استفاده صحیح از آن با سرویس و نگهداری اصولی همیشه آماده بکار باشد لذا ارائه تعهدنامه محضری به هنگام دریافت تائیدیه ایمنی مبنی بر سرویس و نگهداری سیستمهای ایمنی به مدت دو سال از طرف مالک به منظور حصول اطمینان از آماده به کار بودن آنها الزامیست ۷۵- نصب راهنمای کاربردی و چگونگی زون بندی آن جهت استفاده از دستگاه مرکزی سیستم کشف و اعلام حریق در کنار آن به صورت قاب شده الزامیست. ۷۶- تهیه و نصب نقشه‌های ساختمانی اعم از معماری، تاسیسات و سازه جهت دسترسی در مواقع اضطراری در مکان مناسب تحت عنوان Fire Action Plan Guide مطابق ضوابط مندرج در سایت سازمان الزامیست ۷۹- ارائه نقشه‌های تاسیسات آتش نشانی (سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق) در مرحله پایان سفتکاری و انجام عملیات تاسیساتی الزامی می‌باشد. ۸۶- پیش بینی و اجرای سیستم تهویه دود و محصولات حریق در کاربری پارکینگ‌های نوع بسته واقع در هر ترازی (اعم از مثبت یا منفی) و همچنین در کلیه طبقات پایین‌تر از تراز تخلیه خروج، با هر کاربری، مطابق با ضوابط ملاک عمل مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران و در ترکیب با سیستم اعلام حریق الزامی می‌باشد. ۸۹- پیش بینی و اجرای ضوابط ساختمانهای بلند مرتبه (از قبیل ساختار، دوبندی، شبکه بارنده، تهویه مکانیکی، برق اضطراری، نازککاری داخلی، سیستم ارتباطی پلکان و سیستم تلفن آتش نشان و…) مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان الزامی می‌باشد.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

منبع بلاگ

ایمن سازان پای

ایمن سازان پای

دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

    نظرات