ساق بند هوشمند محافظ پا که نوید انقلابی جدید در فوتبال را می دهد.

این ساق پا هوشمند، متصل و ساخته شده از فیبر کربن می‌باشد. آنها علاوه بر حفاظت از ساق پا باریکنان فوتبال، به سنسورهای هوشمند نیز مجهز هستند که به ازای هر کاربر ۵۰، ۰۰۰ داده خام را در زمان واقعی جمع آوری می‌کنند و این داده‌ها به ۴۰ معیار عملکرد سلامتی و ورزشی ترجمه می‌شوند همچنین در چارچوب بهداشت فعلی، راه اندازی آن‌ها با اندازه گیری درجه حرارت بدن بازیکنان فوتبال می‌باشد. این داده‌ها سرعت، ضربان قلب، نیروی ایجاد شده برای زدن ضربات یا شوت‌ها، پاس‌های دریافتی، زمان دوهای سرعت و سرعت آن حین مسابقه و … را ذخیره می‌کند و آنها را در دسترس بازیکنان، مربیان یا والدین قرار می‌دهد. دارای جذب شوک بالا و توزیع بیشتر نیروهای دریافت شده به پا می‌باشد. ۵۰۰۰۰ داده خام ثبت شده توسط این محافظ‌های هوشمند از طریق فناوری

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

    نظرات