SoftBank   بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در استارت آپ تناسب اندام Tempo سرمایه گذاری می کند.

SoftBank بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در استارت آپ تناسب اندام Tempo سرمایه گذاری می کند.

را که در بازار تناسب اندام در خانه فعال هستند را به چالش بکشد، به همین منظور سرمایه گذاری بیش از ۱۰۰ میلیون دلاری را با هدایت سرمایه گذاری بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در تامین مالی جدید نشان دهنده علاقه مستمر به تناسب اندام در خانه است. سرمایه گذاری ۲۶۰ میلیون دلار (سازنده دوچرخه‌های ورزشی داخل سالن) کمک کرده است تا سرمایه گذاری بیشتری برای فناوری تناسب اندام انجام شود. که دارای سرمایه بازار ۳۳ میلیارد دلار است، از زمان راه اندازی عمومی در سال ۲۰۱۹ بیش از چهار برابر قیمت سهام خود را به ثبت رسانده است

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات