تغذیه گوجه فرنگی
     
      تغذیه گوجه فرنگی
     
      تغذیه گوجه فرنگی

تغذیه گوجه فرنگی تغذیه گوجه فرنگی تغذیه گوجه فرنگی

گوجه فرنگی مانند گیاهان دیگر به تغذیه نیاز دارد. برای همین تغذیه گوجه فرنگی امری مهم می‌باشد. اما مصرف نامتعادل کودهای شیمیایی نه تنها افزایش عملکرد مطلوب را در پی ندارد. بلکه کیفیت را به شدت نیز کاهش می‌دهد. ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ادامه مطلب گوجه فرنگی مانند گیاهان دیگر به تغذیه نیاز دارد. برای همین تغذیه گوجه فرنگی امری مهم می‌باشد. اما مصرف نامتعادل کودهای شیمیایی نه تنها افزایش عملکرد مطلوب را در پی ندارد. بلکه کیفیت را به شدت نیز کاهش می‌دهد. گوجه فرنگی مانند گیاهان دیگر به تغذیه نیاز دارد. برای همین تغذیه گوجه فرنگی امری مهم می‌باشد. اما مصرف نامتعادل کودهای شیمیایی نه تنها افزایش عملکرد مطلوب را در پی ندارد. بلکه کیفیت را به شدت نیز کاهش می‌دهد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات