جلسه حل مسئله حوزه ی گردشگری و زیارت

جلسه حل مسئله حوزه ی گردشگری و زیارت

جلسه شناسایی ظرفیت‌های حوزه‌ی گردشگری و زیارت به منظور حل مسائل آن از طریق برگزاری اتاق فکر با حضور مسئولین و کارشناسان مرکز نوآوری شهری و معاونت گردشگری و زیارت سازمان اجتماعی و فرهنگی انجام شد..در این جلسه که با حضور مسئولین و کارشناسان مرکز نوآوری شهری و معاونت گردشگری و خدمات زیارت سازمان اجتماعی و فرهنگی و تیم مشاور در کارخانه نوآوری مشهد واقع در میدان پژوهش صورت گرفت به منظور شفاف سازی فرآیند عارضه یابی حوزه معاونت گردشگری و خدمات زیارت اظهاراتی توسط دکتر عباس زاده مدیر مرکز نوآوری شهری و با تبادل اطلاعات بین حاضرین صورت پذیرفت و مقرر گردید با توجه به مسائل و موضوعات مطرح شده، تیم مشاور بررسی‌های لازم را در این خصوص انجام داده و شیوه حل مسائل از طریق ظرفیت‌های اتاق فکر جمعی را برای جلسه آتی ارائه نماید.

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  منبع بلاگ

  مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

   نظرات