تفاوت فروش و بازاریابی در چیست ؟

اگر خواسته باشم خیلی ساده تفاوت این دوتا را برایتان بگویم، فروش مستقیما بر روی خود مشتری، انتخاب مشتری و حتی سلیقه مشتری کار می‌کند. اگر خواسته باشم خیلی ساده تفاوت این دوتا را برایتان بگویم، فروش مستقیما بر روی خود مشتری، انتخاب مشتری و حتی سلیقه مشتری کار می‌کند. در حالی که فروش این علاقه و تجربه را کسب کرده است و مشتریان خودش را دارد و باید میزان فروش را رشد دهد و درآمد خودش را بیشتر کند. در حالی که فروش این علاقه و تجربه را کسب کرده است و مشتریان خودش را دارد و باید میزان فروش را رشد دهد و درآمد خودش را بیشتر کند. آیا فروش و بازاریابی از لحاظ فرآیند، هدف، استراتژی و چشم انداز با هم متفاوت اند؟ آیا فروش و بازاریابی از لحاظ فرآیند، هدف، استراتژی و چشم انداز با هم متفاوت اند؟ باید عرض کنیم که بله این دوتا از لحاظ‌های فرآیند، هدف، استراتژی و چشم انداز باهم فرق دارد. باید عرض کنیم که بله این دوتا از لحاظ‌های فرآیند، هدف، استراتژی و چشم انداز باهم فرق دارد. در فرآیند فروش، این اطلاعات مشتریان از قبل بوده است و شما فقط تلاش برای اطلاعات جدید و پاسخ دادن به سوالات مشتریان در مورد فروش و محصولات را انجام می‌دهید. در فرآیند فروش، این اطلاعات مشتریان از قبل بوده است و شما فقط تلاش برای اطلاعات جدید و پاسخ دادن به سوالات مشتریان در مورد فروش و محصولات را انجام می‌دهید. اهداف بازاریابی متفاوت است، یعنی باید هدفشان بر روی تبلیغ شرکت، محصول، خدمات، نوع برند، کیفیت محصول و نیاز‌های مشتری باشد. اهداف بازاریابی متفاوت است، یعنی باید هدفشان بر روی تبلیغ شرکت، محصول، خدمات، نوع برند، کیفیت محصول و نیاز‌های مشتری باشد. اصل بازاریابی برقرار کردن با مشتریان ارزش‌های آن‌ها به شما کمک می‌کند تا فروش داشته باشد. اصل بازاریابی برقرار کردن با مشتریان ارزش‌های آن‌ها به شما کمک می‌کند تا فروش داشته باشد. درچشم انداز فروش شما می‌دانید که چه کسی به محصولات و خدمات شما علاقه مند است و از آنجایی که شماره تلفن آن‌ها را دارید با یک تماس کوچک می‌توانید محصولات را به مشتریان خود بفروشید. درچشم انداز فروش شما می‌دانید که چه کسی به محصولات و خدمات شما علاقه مند است و از آنجایی که شماره تلفن آن‌ها را دارید با یک تماس کوچک می‌توانید محصولات را به مشتریان خود بفروشید. درچشم انداز بازاریابی شما باید مخاطبان خود را پیدا کنید و بعد از کلی صحبت کردن در مورد محصولات و خدمات و کیفیت آن‌ها، مشتریان را راضی به خرید کنید. درچشم انداز بازاریابی شما باید مخاطبان خود را پیدا کنید و بعد از کلی صحبت کردن در مورد محصولات و خدمات و کیفیت آن‌ها، مشتریان را راضی به خرید کنید. در بازاریابی حتما باید سلیقه مشتری را بدانید، و بعد به او پیشنهاد یک محصول را بدهید ولی در فروش شما از سلیقه مشتریان خود آگاه هستید. در بازاریابی حتما باید سلیقه مشتری را بدانید، و بعد به او پیشنهاد یک محصول را بدهید ولی در فروش شما از سلیقه مشتریان خود آگاه هستید.

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات