رویداد فین تک مشهد

رویداد فین تک مشهد

این رویداد به همت مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد و دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری انجمن فین تک ایران، مجموعه پی پینگ، کارخانه نوآوری مشهد و شتابدهنده کسب و کار فردوسی برگزار می‌گردد. مصطفی نقی پورفر، رئیس هیات مدیره انجمن فین تک ایران و مدیرعامل جیبیت مصطفی امیری، مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد طی تفاهم نامه‌ای که در سال ۹۷ (به مدت سه سال) با دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد داشته است، دو محور Gamification و Open API را مشخص تا دفتر همکاری حول این محور‌ها به فعالیت بپردازند.

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

منبع بلاگ

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

    نظرات