بهینه سازی چینش تجهیز کارگاه

مسافت طی شده در کارگاه – که پیش‌تر نیز در توابع ایمنی و هزینه مورد استفاده قرار گرفته است- به عنوان یک پارامتر اصلی در مسئله بهینه سازی طراحی چیدمان کارگاه‌های ساختمانی (CSLP)، شناخته می‌شود. در حالی که فرایندهای نرمال برنامه ریزی تجهیز کارگاه فرض می‌کنند که همه حرکات در یک سایت ساخت و ساز از مسیرهای خاصی که به کارگران اختصاص داده شده، می‌گذرد، این پژوهش یک روش نوآورانه برای در نظر گرفتن عدم قطعیت رفتاری کارگران (WBU) در اینکه چقدر/ چگونه کارگران از مسیرهای اختصاص داده شده پیروی می‌کنند و یا از آن منحرف می‌شوند، ارائه می‌دهد. برای هر پروژه ساخت و ساز متوسط تا بزرگ، برنامه ریزی چیدمان سایت‌های ساختمانی مشکلی است که باید حل شود و این موضوع به عنوان یک راه حل بهینه سازی شده برای ایجاد ایمنی، بهره وری و صرفه جویی در وقت و هزینه، کاملا شناخته شده است. ، بهینه سازی هزینه جابجایی منابع متحرک، بر اساس نوع، ابعاد، فاصله جابجایی، زمان لازم برای کار، دستمزد ساعتی کارگران و هزینه تجهیزات مورد استفاده برای جابجایی آنها است.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

  منبع بلاگ

  ایمن سازان پای

  ایمن سازان پای

  دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

   نظرات