شهرت کوبی برایانت در تجارت

شهرت کوبی برایانت در تجارت

را تاسیس کرد، یک شرکت برند نوشیدنی‌های ورزشی با نام که بیش از یک میلیارد دلار فروش دارد و قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ از کمپانی نوشیدنی‌های ورزشی این شرکت با همچنین میراث تجاری کوبی با نام تجاری کفش ورزشی و پوشاک البته کوبی نتوانست در مورد قرارداد جدید با نایک به توافق برسد و به یک رابطه ۱۸ ساله با این شرکت خاتمه دادند.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات