فراخوان برگزاری رویداد شبکه سازی نوآورانه نخبگان دانشگاهی

رویداد شبکه سازی نوآورانه نخبگان دانشگاهی مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد در نظر دارد نسبت به برگزاری رویدادی در حوزه تجربه کاربری اقدام نماید، لذا از کلیه دست اندرکاران و فعالان که توانایی برگزاری رویدادهای خلاقانه و نوآورانه را دارند، دعوت می‌شود، نسبت به برآورد هزینه رویداد مطابق با شرح خدمات ذیل اقدام نموده و قیمت برآوردی همراه با سایر موارد مدنظر را حداکثر تا تاریخ ۲۲ تیرماه از طریق عنوان رویداد: شبکه سازی نوآورانه نخبگان دانشگاهی با محوریت مدیریت شهری - شناسایی و هماهنگی و حق الزحمه ۴ نفر سخنران صاحبنظر و دارای تجربه در حوزه شبکه سازی و برگزاری یک پنل تخصصی با حضور ۴ نفر صاحبنظر - هزینه‌های مربوط به شبکه سازی تخصصی پیرامون شرکت کنندگان نکته ۳: برگزار کننده باید دارای سوابق مربوط به برگزاری رویدادهای خلاقانه و نوآورانه و یا مرتبط با حوزه شبکه سازی باشد (سوابق به پیوست پیشنهاد ارسال گردد). نکته ۵: با توجه به اینکه هدف اصلی رویداد شبکه سازی تخصصی می‌باشد لطفا برنامه پیشنهادی در خصوص این موضوع را به همراه هزینه‌های آن در فایل پیوست لحاظ نمایید.

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

منبع بلاگ

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

    نظرات