آیا شغل کارمندی برای همه افراد مناسب است ؟

اما با وجوداین مزایا باید بدانید که امروزه این شغل برای همه افراد مناسب نیست. چرا شغل کارمندی برای همه افراد جامعه مناسب نیست؟ چرا افراد شغل کارمندی خود را ترک میکنند؟ وقتی افراد می‌توانند مهارت‌ها و توانایی‌های خود را برای استفاده در مشاغلی که انجام میدهنداستفاده کنند، احساس مفید بودن، اعتماد به نفس و موفقیت را احساس می‌کنند. زمانی که یک فرد بی تجربه و ناکارآمد را به عنوان مدیر انتخاب می‌کنندباعث میشود که بسیاری از کارمندان به این کار اعتراض کنند به این دلیل که این مدیران توانایی مدیریت خوب را ندارد و با کارمندان خود درست رفتار نمی‌کند. اما همه ما می‌دانیم، که امروزه محل کار ایده آل وجود ندارد و شخصیت‌ها همیشه به این شکل یکپارچه نیستند. وقتی بیشتر مردم متوجه میشوندکه حقوق آنها مناسب نیست، آنجا را ترک می‌کنند. زیرا همه ما می‌دانیم شغل کارمندی باید ۸ ساعت تا ۱۰ ساعت کار کرد که این به نوبه خود باید حقوق مکفی داشته باشدامامتاسفانه درایران این شغلها با حقوق پایین است، که می‌تواند از بی عرضه بودن افرادی باشد که جامعه را اداره می‌کنند. پول برای همه افراد مهم است، زمانی که این شغل حقوق کمی داشته باشد، و مردم نتوانندکه زندگی خودشان را اداره کنند، تنها راه این است که از شغل خود خارج شوند، و به دنبال شغلی باشند که درآمد آن بیشتر است. زمانی که این شغلها حقوق کمی دارد قطعا مردم هم نمی‌توانند کارکنند. آیا شغل کارمندی برای همه افراد مناسب است؟ آیا شغل کارمندی برای همه افراد مناسب است؟

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات