کارگروه علمی نوآوری باز

کارگروه علمی نوآوری باز

در ابتدای جلسه آقای دکتر عباس زاده رئیس کارگروه علمی نوآوری باز، پیرامون ضرورت وجود این کارگروه برای حمایت از جوانان و تیم‌های دارای ایده‌های نوآوارنه پرداختند و سازکار بررسی محصولات و خدمات نواوارنه در این کارگروه را تشریح کردند.

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

منبع بلاگ

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

    نظرات