چالشها و فرصت های استارتاپهای ایران چیست ؟

و باید گفت که پیدا کردن یک سیستم کارآفرینانه که چالشها و فرصت‌های استارتاپهای ایران را نداشته باشد، غیرممکن است. با شناسایی چالشها و فرصت‌های استارتاپهای ایران کارآفرینان، سرمایه گذاران، مقامات دولتی، دانشگاه‌ها و سازندگان جوامع نوپا می‌توانند درک بهتری از نقاط قوت و ضعف سیستم داشته باشند و راه حل هایی برای حل این چالش‌ها و موانع پیدا کنند. امابرای کسانی که میخواهند استارتاپی خود را راه اندازی کنند بهترین انتخاب این است که بازار ایران را مورد هدف قرار دهند. یکی دیگراز چالشها و فرصت‌های استارتاپهای ایران است: البته هستند شرکتهایی که میتوانندبه این گونه ازاستارتاپها کمک کننداما متاسفانه با وجود تورم این روزها در ایران که بیشتر مردم را به فقروبدبختی کشانده است، سرمایه گذاران هم نمیتوانند سرمایه اندکی را برای کمک به این گونه استارتاپهای نوپا بدهند. چالشهای منابع انسانی یکی دیگراز چالشها و فرصت‌های استارتاپهای ایران است: اگرچه ایران دارای یک استعداد بزرگ است، اما استارتاپها هنوز باید برای پیدا کردن استعدادی با ذهنیت استارتاپ به تیم خودتلاش کنند. اکثر استعدادهای برتر ایران یا برای تحصیلات عالی می‌روند و یا برای پیدا کردن یک شغل خوب با حقوق کافی که لیاقت این همه درس خواند را داشته باشد اینگونه افراد همان جوانان با استعداد ایرانی هستند که در خارج از آن‌ها حمایت می‌کنند. چالشهای منابع دانش، این هم یکی از چالشها و فرصت‌های استارتاپهای ایران است: اکثر استارتاپ فرصت‌های مناسبی را پیدا میکنندوکار خود را شروع میکنند ولی ازآنجایی که متاسفانه چالشها و فرصت‌های استارتاپهای ایران بسیار زیاد شده است و حل کردن چالش شرکت‌های نوپا بسیار زمانبر و یا هزینه بر است نمیتوان گفت که همه در این راه موفق میشوند یاخیر. درست است که چالشها و فرصت‌های استارتاپهای ایران بسیار سخت است، به گونه که حتی شرکتهای استارتاپی برای راه اندازی کارخودبسیار استرس دارند، اما خوب ایران هم برای کم کردن این چالشها کاری نکرده است، پس نبایدازجوانان با استعداد توقع داشته باشد که کشور را ترک نکنند. چالشها و فرصت‌های استارتاپهای ایران چیست؟ چالشها و فرصت‌های استارتاپهای ایران چیست؟

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات