مراحل مختلف ارسال مرسولات در شرکت‌های کوریر سرویس

مراحل مختلف ارسال مرسولات در شرکت‌های کوریر سرویس

این‌که چند نفر – ساعت صرف می‌شود تا بسته‌ها از مبدا به مقصد برسند، شاید مطلب مورد توجهی برای شما نباشد اما زمانی که از طی فرآیند ارسال اطلاع داشته باشید، این موضوع برای شما هم حتما جذابیت پیدا کند. فرآیند ارسال مرسولات و بسته‌ها از لحظه ثبت درخواست مشتری آغاز می‌شود. بسته به نوع خدمات و ویژگی‌های سازمانی هر شرکت لجستیکی، گاه یک قدم دیگر پس از درخواست مشتری تحت عنوان «تایید آغاز فرآیند ارسال مرسوله» نیز برای ثبت نهایی درخواست وجود دارد. تنوع از این منظر که پیک‌های فوری ارسال، بلافاصله پس از دریافت وارد مرحله توزیع می‌شوند و در واقع مامور دریافت و توزیع یک نفر بوده که صرفا وظیفه جایه‌جایی مرسوله از مبدا به مقصد را به عهده دارد. اما در شرکت‌های کوریر سرویس ارائه‌دهنده خدمات ارسال در همان روز و روزهای بعد، این مرحله مامورانی جدا و حتی وسیله‌های متنوعی برای جمع‌آوری دارند. در این مرحله ۳ تا ۵ نفر ممکن است بسته به اقتضای کلیت فعالیت و ویژگی‌های مرسوله به‌طور مستقیم اثرگذار باشند. از مسئول ثبت ورود بسته به مرکز پردازش تا مسئولین بسته‌بندی، تقسیم‌بندی و … در این مرحله فعالیت می‌کنند و بین ۴ تا ۷ نفر ممکن است در این بخش کارهای آماده‌سازی و پردازش را به سرانجام برسانند. ۰۰۰ بسته در زنجیره تی‌نکستی از جمع‌آوری تا پردازش و ارسال، دست به دست و صحیح و سالم تحویل مشتری کسب و کارها شده است.

متن کامل نوشته در سایت تینکست

منبع بلاگ

تینکست

تینکست

راه‌حل سریع و اقتصادی ارسال بسته

نظرات