شرکت هلدینگ چیست وچه تفاوتی با شرکت های سرمایه گذاری دارد؟

البته ممکن است برتصمیمات مدیریت شرکت نظارت داشته باشد، امادراداره عملیات روزانه این شرکتهای تابعه مشارکت فعال ندارد. هلدینگ نوعی سازمان مالی است که دارای سهام کنترل کننده در شرکتهای دیگر است که به آنها شرکتهای تابعه می‌گویند. شرکت‌های هلدینگ همچنین ممکن است دارای املاک، حق ثبت، علائم تجاری، سهام و سایر دارایی‌ها باشند. درصورت ورشکستگی یک شرکت فرعی، ممکن است شرکت مادر دچار زیان سرمایه و کاهش دارایی خالص شود. این شرکتها درایالات متحده توسط کمیسیون بورس واوراق بهادار تنظیم میشوندوباید تحت قانون شرکت سرمایه گذاری ۱۹۴۰ ثبت شوند. تفاوت هلدینگهاوشرکت سرمایه گذاری در این است که، شرکتهای هلدینگ برخلاف شرکتهای سرمایه گذاری ادعای مدیریتی هم دارند ودوست دارند باخرید بخشی از سهام آنها درهمه تصمیم گیری‌ها شرکت کنند. ۱- کاهش ریسک یکی از مزایای شرکت هلدینگ است: اگر شرکتی معاملات متعددی را انجام میدهد یاسرمایه گذاری‌های جداگانه‌ای مانند املاک دارد، باید این شرکتها را درشرکتهای تابعه جداگانه تحت کنترل مشترک یک شرکت مادر در نظر گرفت. از یک شرکت هلدینگ می‌توان برای نگهداری دارایی‌های با ارزش یک تجارت مانند دارایی‌های تجاری یا سرمایه گذاری، کارخانه و ماشین آلات، دارایی معنوی و پول نقد اضافی برای سرمایه گذاری استفاده کرد. اینها میتوانندبه طور طبیعی دریک شرکت هلدینگ قرار بگیرند، وسپس هزینه هایی را به شرکتهای تابعه تحمیل میکند تاهزینه‌ها به طور مناسب بین آنها تقسیم شود. شرکتهای هلدینگ به نوبه خود شاید ضرر یا زیان هایی داشته باشد، اما این شرکتها قطعا مزایایی را دربردارد که میتواندبرای بعضی از شرکت‌ها مفید باشد. شرکت هلدینگ چیست وچه تفاوتی با شرکت‌های سرمایه گذاری دارد؟ شرکت هلدینگ چیست وچه تفاوتی با شرکت‌های سرمایه گذاری دارد؟

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات