کالر سورتر

کالر سورتر

نحوه کارکرد دستگاه کالرسورتر

دستگاه کالرسورتر بدین گونه است که محصولات مورد نظر، نظیر دانه های برنج را از یکدیگر جدا می کند یا ضایعات را از محصولات جدا کند، برای این فرایند دستگاه های کالرسورتر به روش های مختلفی عمل می کنند که دو مورد از عمده ترین آنها عبارت اند از:

جداسازی بر اساس اندازه

در این روش دستگاه کالرسورتر بر اساس اندازه محصولات را از یکدیگر جدا می کند، به عنوان نمونه اگر در دستگاه کالرسورتر لوبیا و عدس قرار بدهیم آنها را بر اساس اندازه از هم جدا می کند.

جداسازی براساس رنگ

در این روش دستگاه کالرسورتر بر اساس قابلیتی که دارد (استفاده از سنسورها) می تواند محصولات را از یکدیگر تفکیک کنند به عنوان نمونه می تواند برنج را از گندم تشخیص دهند. در این حالت دستگاه سورتینگ، برای یک طیف رنگی خاص تنظیم شده و اجسامی که دارای این رنگ هستند را به عنوان خروجی جدا می کند.

    منبع بلاگ

    نظرات