عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده چیست ؟

عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده به انتخاب، خرید و مصرف کالا و خدمات برای ارضای خواسته‌های آنها اشاره دارد. در همین حال، عوامل مختلف دیگری نیز بر خرید مصرف کنندگان تاثیر می‌گذارد، از جمله اجتماعی، فرهنگی، شخصی و روانی. عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده: عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده عمیقا تحت تاثیر عوامل فرهنگی مانند: فرهنگ خریدار، خرده فرهنگ و طبقه اجتماعی است. در اینجا باید توجه داشته باشیم که طبقه اجتماعی نه تنها با درآمد تعیین می‌شود بلکه عوامل مختلف دیگری نیز وجود دارد مانند: ثروت، تحصیلات، شغل و غیره. عوامل اجتماعی نیز بر عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال اگر محصول قابل مشاهده است مانند لباس، کفش، ماشین و غیره، تاثیر گروه‌های مرجع زیاد خواهد بود. نقشها و وضعیت یکی از عوامل موثر بر رفتار خرید است: عوامل شخصی نیز می‌توانند بر رفتار مصرف کننده تاثیر بگذارند. برخی از عوامل مهم شخصی که بر رفتار خرید تاثیر می‌گذارد عبارتند از: سبک زندگی، وضعیت اقتصادی، شغل، سن، شخصیت و خودپنداری. سن و چرخه زندگی بر عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده تاثیر بالقوه دارد. چرخه زندگی خانوادگی شامل مراحل مختلفی از جمله افراد مجرد جوان، زوج‌های متاهل، پدر و مادر و غیره است که به بازاریابان کمک می‌کند تا محصولات مناسب برای هر مرحله را توسعه دهند. اشتغال یکی از عوامل موثر بر رفتار خرید است: وضعیت اقتصادی مصرف کننده تاثیر زیادی بر رفتار خرید او دارد. شیوه زندگی مشتریان یکی دیگر از عوامل وارد کننده است که بر رفتار خرید مصرف کننده تاثیر می‌گذارد. ۴- عوامل روانشناسی یکی از عوامل موثر بر رفتار خرید است: چهار عامل روانشناختی مهم بر رفتار خرید مصرف کننده تاثیر می‌گذارد. از آنجا که چنین باورها و نگرش هایی تصویر برند را می‌سازد و برعوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان تاثیر می‌گذارد، بنابراین بازاریابان به آنها علاقه مند می‌شوند. عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده چیست؟ عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده چیست؟

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات