۵ فناوری زنجیره تامین در سال ۲۰۲۱

۵ فناوری زنجیره تامین در سال ۲۰۲۱

این موضوع بسیاری از مشکلات پنهان و جاری در لجستیک را تشدید و نیاز به بهبود مدیریت زنجیره تامین، به کمک دیجیتالی کردن فرآیندها و عملیات‌های آن را بیش از پیش نمایان کرد. یکی از این راه‌ها سرمایه‌گذاری در فناوری زنجیره تامین برای بهره‌وری بیشتر است. شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند از فناوری برای بهبود مدیریت زنجیره تامین دیجیتال به عنوان یک انتخاب یاد کنند، بلکه این امر، امروز از ضروریات است. در یک بررسی آماری پس از پیاده‌سازی هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری زنجیره تامین، ۶۱ درصد از مدیران، کاهش هزینه‌ها و ۵۳ درصد، افزایش درآمد را نتیجه این اقدام اعلام کردند. آن را منتشر کرد، بیش از ۳۲ درصد مدیران زنجیره تامین، به طور فعال از فناوری روباتیک برای اتوماسیون انبارها استفاده می‌کنند. چند سال پیش، اینترنت اشیا از مرحله نامفهوم بودن برای صنایع عبور کرد و به یک فناوری رایج در صنعت لجستیک تبدیل شد. نظرسنجی موسسه گارتنر در سال ۲۰۱۹ می‌گوید که ۵۹ درصد از شرکت‌کنندگان به طور جزئی یا کامل از اینترنت اشیا در فناوری زنجیره تامین خود استفاده کرده‌اند.

متن کامل نوشته در سایت تینکست

    منبع بلاگ

    تینکست

    تینکست

    راه‌حل سریع و اقتصادی ارسال بسته

    نظرات