شرکت Vald Health، محصول  ForceDecks Mini را برای ارزیابی های ورزشی قابل حمل راه اندازی می کند.

شرکت Vald Health، محصول ForceDecks Mini را برای ارزیابی های ورزشی قابل حمل راه اندازی می کند.

Vald Health (سیستم صفحه نیروی دوگانه). همه این محصولات را می‌توان در محیط‌های ارزیابی عملکرد ورزشی استفاده کرد، چیزی که است نیز استفاده شود. ، یک سیستم صفحه‌ای نیروی دوگانه را برای ارزیابی عملکرد عصبی عضلانی ایجاد کردند. یکی از ویژگی‌های کلیدی (یا تمایز) این سیستم صفحه‌ای با نیروی دوگانه (در مقایسه با دیگر سیستم‌های صفحه نیرو در بازار) توانایی اندازه گیری نیروهای هر اندام (پای) یک ورزشکار به صورت جداگانه می‌باشد. این سیستم همچنین دارای نرم افزاری است که به سرعت معیارهای کلیدی را برای هر آزمون، اندازه گیری، پردازش، تحلیل و ارائه می‌کند. ForceDecks ForceDecks Mini با وزن تنها ۵ کیلوگرم در هر صفحه و بسته بندی شده در یک کیف کوچک ساخته شده‌اند، این امر باعث می‌شود تا متخصصان فیزیوتراپی راحت‌تر بتوانند ارزیابی خود را برای مشتریان (چه آزمایشات خارج از خانه و چه حتی مراجعه به منزل برای مراجعین مسن‌تر) انجام دهند.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

    نظرات