OKRچیست ؟ (هدف سنج):

OKR «مخفف» اهداف و نتایج کلیدی "است. اهداف و نتایج کلیدی یک ابزار تعیین کننده هدف و رهبری موثر برای ارتباط با آنچه می‌خواهید به انجام برسانید و برای رسیدن به آن چه نقاط عطفی را باید رعایت کنید، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اهداف و نتایج کلیدی توسط برخی از سازمانهای پیشرو در جهان برای تعیین و اجرای استراتژی‌های خود استفاده می‌شوند. در این مقاله ما یک OKR را تعریف می‌کنیم، نحوه استفاده از آنها را بررسی می‌کنیم و چند نمونه از اهداف و نتایج کلیدی را ارائه می‌دهیم. باید این نکته را در نظر گرفت که امکان تعیین OKR در همه شرکت‌ها و سازمان‌ها وجود ندارد و اندازه‌گیری نتایج کلیدی فقط مخصوص سازمان‌هایی است که هر تیم یک مدیر دارد. این یک روش تعیین هدف مشارکتی است که توسط تیم‌ها و افراد برای تعیین اهداف چالش انگیز و بلندپروازانه با نتایج قابل اندازه گیری استفاده می‌شود. با استفاده از اهداف و نتایج کلیدی می‌توانید پیشرفت را ردیابی کنید، هم ترازی ایجاد کنید و مشارکت را در مورد اهداف قابل اندازه گیری تشویق کنید. شامل اهداف و نتایج کلیدی است: اهداف و نتایج کلیدی مزایای زیادی از جمله وضوح، ارتباطات بیشتر و یک استراتژی منسجم و شفاف را در سراسر سازمان ارائه می‌دهند. همسویی: اهداف و نتایج کلیدی روشی را برای کل سازمان ارائه می‌دهند تا اهداف خود را در هر لایه با اولویت‌های سطح بالا و با هدف نهایی خود هماهنگ کند. ردیابی: اهداف و نتایج کلیدی به یک تیم یا سازمان اجازه می‌دهند پیشرفت خود را در جهت رسیدن به هدف دنبال کنند و زودتر بدانند چه زمانی باید تاکتیک‌ها را تغییر دهند. هر شرکتی روش تفسیر و استفاده از اهداف و نتایج کلیدی خود را دارد. علاوه بر این، برخی از تیم‌ها یا شرکت‌ها ترجیح می‌دهند اهداف و نتایج کلیدی را برای ایجاد نسخه‌های مختلف تغییر دهند و تنظیم کنند. هدف اصلی OKR ایجاد همسویی در یک سازمان است. این شفافیت برای همه افرادی است که به اهداف و نتایج کلیدی دسترسی دارند. OKR‌ها اصولا برای تعیین اهداف مشارکتی در شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات