رویداد منتورینگ نشانی

رویداد منتورینگ نشانی

با هدف ترسیم مسیر فعالیت‌های مورد نیاز برای رشد یک کسب و کار خانگی و مستقل شکل گرفته است، و تا کنون توسط استودیو تولید هنر و با حمایت‌های بخش‌های مختلف از جمله مرکز نوآوری شهری، ستاد خیرین شهریار و کارخانه نوآوری مشهد با سر فصل هایی از جمله طراحی مدل کسب و کار و طراحی محصول اجرا شده است. تعداد ۷۰ کسب و کار خانگی شامل: -کسب و کارهای شناسایی شده توسط دفاتر تسهیل‌گری در حاشیه شهر - ایفا کنندگان نقش در حوزه‌های کسب و کار خانگی - توضیحات ابتدایی در خصوص رویداد توسط ریاست مرکز نوآوری و یا نماینده برگزار کننده - دعوت از نماینده شورای شهر برای سخنران - کارگاه معرفی طراحی مسیر کسب و کار - این پنل با حضور نماینده‌ی شورای اسلامی شهر، مرکز نوآوری، ستاد خیرین شهریار، نماینده کسب و کارهای خانگی و نماینده شبکه توسعه اجتماعی رسالت می‌باشد - اساتید فعال درحوزه کسب و کارهای خانگی

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

منبع بلاگ

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

    نظرات