کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیندهای ثبت اختراعات در حوزه تجهیزات ورزشی برگزار می‌شود.

در این کارگاه آموزشی، شرکت‌کنندگان، علاوه بر آشنایی با مفاهیم مالکیت معنوی در ایران و دنیا با فرایندهای اداری و اجرایی ثبت یک اختراع ورزشی از صفرتا صد آشنا خواهند شد. نحوه نگارش یک اظهارنامه تخصصی ثبت اختراع شامل تنظیم ادعانامه، شرح و توصیف، خلاصه و نقشه‌های موردنظر ازجمله سرفصل‌های این کارگاه خواهد بود. شایان‌ذکر است، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی حدود ثبت اختراع ورزشی در پژوهشگاه مورد ارزیابی علمی قرارگرفته است.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

    نظرات