شرکت استارت آپی Aviron برای رونق دستگاه قایقرانی ورزشی خانگی خود ۴,۵ میلیون دلار سرمایه گذاری جذب کرده است.

شرکت استارت آپی Aviron برای رونق دستگاه قایقرانی ورزشی خانگی خود ۴,۵ میلیون دلار سرمایه گذاری جذب کرده است.

در این سرمایه گذاری شرکت کردند. قیمت دستگاه‌های قایقرانی این شرکت این آخرین سرمایه گذاری در صنعت رو به رشد دستگاه‌های قایقرانی ورزشی خانگی می‌باشد. میلیون دلار در دور سرمایه گذاری سری جمع آوری کرده است. اعلام کرده است. درآمد این شرکت در سال گذشته ۳۷۵ درصد رشد داشته است. می‌باشد و ارزش شرکت را بیش از یک میلیارد دلار می‌داند. در دو سال گذشته بیش از ۴۵ میلیون دلار سرمایه جمع آوری کرده و فروش آن در زمان همه گیری کرونا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. این شرکت به ‌جای کلاس‌های تحت رهبری مربی، روی مسابقات مجازی و بازی‌های انیمیشنی و داستان‌محور تمرکز می‌کند.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات