شبیه ساز زمین گلف

را به قیمت ۱۶۰ میلیون دلار خریداری کرد. مالک شرکت بازاریابی ورزشی استرالیا در دسامبر ۲۰۱۹، ۸۰ درصد از سهام ، یک آژانس بازاریابی ورزشی مستقر در لندن را به ارزش ۴۲ میلیون دلار خریداری کرد. که از صفحه نمایش و هوش مصنوعی برای شبیه سازی زمین گلف در فضای داخلی استفاده می‌کند، بخشی از صنعت رو به رشد محصولات گلف خارج از زمین را نیز دارا می‌باشد. ۶ میلیارد دلار خریداری شد. در این صنعت شریک می‌باشد.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات