دمبل های هوشمند Mirror و وزنه های مچ پا تمرینات شما را ردیابی خواهد کرد.

دمبل های هوشمند Mirror و وزنه های مچ پا تمرینات شما را ردیابی خواهد کرد.

خانه هوشمند در ۱۸ ماه گذشته، تجهیزات تناسب اندام هوشمند، تمرینات در خانه را به سطح بالاتری رسانده اند. شرکت‌هایی مانند Mirror راه را برای تمرین‌های ورزشی با کیفیت در خانه با مربیان شخصی مجازی، دوره‌ها و موارد دیگر هموار کرده‌اند. بیشتر این تمرینات به دلیل محدودیت های تجهیزات، حول محور تمرینات با وزن بدن می‌چرخد تا تمرینات کمکی. همه اینها با معرفی Mirror Weights تغییر کرده است. این دمبل‌ها و وزنه‌های مچ پا هوشمند و متصل، تکرارهای شما را در زمان واقعی ردیابی می‌کنند و پیشنهاداتی برای اصلاح شکل و راستای قامتی بدن برای اجرای تمرینات و همچنین زمان افزایش یا کاهش وزنه ها ارائه می‌دهند. وزنه ها با افزایش های ۱، ۳، ۵، ۱۰، ۲۰، ۲۵، ۳۰ و ۳۵ پوندی ارائه می شوند، در حالی که وزنه های مچ پا در افزایش های ۱ یا ۲ پوندی موجود هستند. این وزنه‌های جدید Mirror ، که در ارتباط با ...

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

    نظرات