پنج قدم مهمی که شانس شما را در جذب سرمایه چندین برابر می کند

پنج قدم مهمی که شانس شما را در جذب سرمایه چندین برابر می کند

یکی از مهمترین عوامل موفقیت یک استارتاپ جذب سرمایه است. هر محصول خوبی برای اینکه بتواند توسعه پیدا کند و سهم بیشتری از بازار را بدست بیاورد نیازمند سرمایه گذاری است. همانطور که موفقیت استارتاپ نیازمند برنامه ریزی و آماده سازی مقدماتی است موفقیت در جذب سرمایه نیز تمهیداتی لازم دارد که اگر رعایت نشود شانس استارتاپ در جذب سرمایه را بشدت کاهش می دهد. من در جلسات مختلف سرمایه گذاری هم به عنوان وکیل استارتاپ هم وکیل سرمایه گذار حضور داشتم . بسیاری از مدیران استارتاپ بدون آمادگی و فقط بر اساس برنامه هایی که در ذهن خود برای توسعه استارتاپ دارند وارد جلسه مذاکره با سرمایه گذار می شوند و انتظار دارند سرمایه گذار به آنها اعتماد کرده و سرمایه لازم را در اختیار آنها قرار دهد. توجه داشته باشید بدون یک برنامه ریزی درست امکان جذب سرمایه بسیار اندک است. در این نوشتار پنج قدم مهمی که ...

متن کامل نوشته در سایت دادسان

    منبع بلاگ

    دادسان

    دادسان

    راهی جدید و هوشمند برای دریافت پیشنهاد وکلای متخصص

    نظرات