ساختار و ساز و کارهای حقوقی اعطای سهام تشویقی به کارمندان چیست؟

ساختار و ساز و کارهای حقوقی اعطای سهام تشویقی به کارمندان چیست؟

بعد از راه اندازی یک کسب و کار این امر محتمل است که آن کسب و کار به کارکنان و کسانی که با آن­ها چنین کسب و کاری طراحی شده است، امکانی جهت خرید سهام و دخالت بیشتر آن­ها در امور مربوط به شرکت را بدهد و این امر از طریق ساز و کارهای مربوط به اعطای سهام تشویقی (option pool) به وقوع می‌­پیوندد که امروزه در راستای تغییرات کسب و کارها و پی بردن هر چه بیشتر آن­ها به اهمیت موضوعاتی نظیر سهام تشویقی، یکی از موضوعات پر طرفدار در امور حقوقی آن­ها می‌باشد. بدین سبب ما در صدد هستیم تا در مطلبی جدید بعد از موضوع قبلی که بیشتر در خصوص تعریف و ماهیت سهام تشویقی بود، در خصوص ساختار و ساز وکارهای حقوقی اعطای سهام تشویقی و نحوه اجرای آن در کسب و کارها مطالبی را بیان نماییم. نحوه اعمال ساختار سهام تشویقی در شرکت ها و ...

متن کامل نوشته در سایت وینداد

    منبع بلاگ

    وینداد

    وینداد

    خدمات حقوقی آنلاین

    نظرات