فرجام خواهی در امور کیفری و حقوقی یعنی چه‌؟ تفاوت آن با تجدید نظر خواهی چیست؟

فرجام خواهی در امور کیفری و حقوقی یعنی چه‌؟ تفاوت آن با تجدید نظر خواهی چیست؟

فرجام خواهی به عنوان یکی از شیوه‌هایی که قانون‌گذار برای اعتراض به آراء قضایی پیش‌بینی نموده است، در پرونده‌های حقوقی مفهوم و جایگاهی متفاوت از پرونده‌های کیفری دارد. در این نوشتار به صورت مجزا به بررسی مفهوم و جایگاه فرجام‌خواهی در موضوعات کیفری و حقوقی(مدنی) پرداخته خواهد شد. مفهمو فرجام خواهی در امور حقوقی (مدنی) چیست؟ حتی بهترین قاضی هم همواره در معرض اشتباه و لغزش قرار دارد. از این رو در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، اصل بر دو مرحله‌ای یا حتی چند مرحله‌ای بودن رسیدگی گذاشته شده و بر این اساس نیز طُرُقی پیش‌بینی شده است که رای قاضی بتواند مورد بازبینی قرار گیرد. این بازبینی که در قالب اعتراض از رای در نزد مرجعی غیر از مرجع صادرکننده‌ی رای و گاه نیز در نزد همان مرجع صادرکننده‌ی رای صورت می‌گیرد، به دو دسته‌ی عادی و فوق‌العاده تقسیم‌بندی می‌گردد. منظور از طرق عادی اعتراض به آراء، طرقی است که ...

متن کامل نوشته در سایت وینداد

    منبع بلاگ

    وینداد

    وینداد

    خدمات حقوقی آنلاین

    نظرات