نکاتی برای قرارداد موسسین یا تفاهم نامه همکاری استارتاپ

نکاتی برای قرارداد موسسین یا تفاهم نامه همکاری استارتاپ

البته گفتگو در این باره ممکن است کمی دشوار باشد که سهم یک یا چند نفر از موسسین به خاطر اینکه مالک ایده بوده و یا دارای تجربیات و ارتباطات بیشتری هستند بیش از بقیه موسسین باشد ولی در هر حال بهتر است در روز اول این مسئله حل شود تا در آینده مشکلی بوجود نیاید. بطور خلاصه قرارداد موسسین یا تفاهم نامه همکاری و مشارکت قراردادی است بین بنیانگذاران یک شرکت ، که در نهایت برای تامین حقوق بهتر موسسین و جلوگیری از اختلافات حاصله بین موسسین بسته می شود تا از این طریق آینده شرکت تضمین شود.این قرارداد در اولین مراحل راه اندازی یک کسب و کار بسته می شود و کمک می کند توافقات موسسین به صورت مکتوب در آمده تا در صورت بروز اختلاف بین آنها با مراجعه به آن رفع اختلاف نمایند و در صورت بروز تعارض به عنوان سند حقوقی مورد توافق همه ، ...

متن کامل نوشته در سایت رایکسب

    منبع بلاگ

    رایکسب

    رایکسب

    برای خود کار کردن به معنی تنها بودن نیست .

    نظرات