چه کسی را باید از تیم استارتاپی خود حذف کنیم؟

چه کسی را باید از تیم استارتاپی خود حذف کنیم؟

۱- کارمند مورد نظر به اهداف خود دست پیدا نمی کند هر شرکتی باید بتواند معیار هایی برای دستیابی به اهداف خود ترسیم کند که اعضای تیمش برای دستیابی به آنها تلاش کنند. اگر به این اهداف دست پیدا نمی کنید، مشکلی در کار هست. هدف گذاری برای کارکنان بخش فروش کار سختی نیست، اما برای مهندسین، کارکنان روابط عمومی یا سرپرست ها چگونه باید هدف گذاری کرد؟ در هر صورت چه بخواهید چه نخواهید، مشکلاتی پیش می آیند که به خاطر عدم حصول نتیجه، دردسر های مفصلی به وجود می آورند. هوآ می گوید «هر کسی باید خروجی منحصر به فردی داشته باشد که متعلق به خودش باشد. حتی اگر خیلی از کسی خوشتان می آید، یا تلاشش را به چشم می بینید، اگر به هدف معین شده نرسد، عدم اتخاذ تغییری اساسی برای کل مجموعه آسیب رسان خواهد بود». ۲- از مسیر شغلی خود راضی نیست گاهی اوقات ...

متن کامل نوشته در سایت رایکسب

    منبع بلاگ

    رایکسب

    رایکسب

    برای خود کار کردن به معنی تنها بودن نیست .

    نظرات