کارگاه مارکتینگ و استارتاپ‌ها

کارگاه مارکتینگ و استارتاپ‌ها

این کارگاه از تعاریف بازار و صنعت شروع شد و به مسائل مهمی از قبیل انواع روش‌های بازاریابی، برندینگ و رشد حلاق پرداخت. آقای وارسته از تجارب خود در حوزه مارکتینگ صحبت کردند و بیان داشتند که مشتری بالقوه وجود خارجی ندارد و باید آن را به وجود آورد. وی همچنین به تفاوت بین برندینگ شخصی و سازمانی پرداختند و تاثیرات متقابل آن‌ها را نیز بیان داشتند.

متن کامل نوشته در سایت خانه استارتاپ (کرج)

    منبع بلاگ

    خانه استارتاپ (کرج)

    خانه استارتاپ (کرج)

    پیش شتابدهنده و فضای کار اشتراکی

    نظرات