کارگاه های نقشه راه حقوقی کسب و کارهای نوپا

کارگاه های نقشه راه حقوقی کسب و کارهای نوپا

در مجموعه کارگاه های نقشه راه حقوقی کسب و کارهای نوپا که توسط تیم حقوقی آپلا و با حضور محسن خانی، هم‌بنیانگذار آپلا و فعال حوزه حقوق استارتاپ ها برگزار می شود ، تمامی مسائل حقوقی کسب و کارهای نوپا از ابتدا تا انتها بیان خواهد شد. در جلسه اول این کارگاه ها، مسائل حقوقی مربوط به شروع کار و تیم سازی استارتاپ‌ها بررسی شد وهمچنین، دو نمونه قرارداد هم‌بنیانگذاران و تفاهم نامه سهام‌داران نیز به طور کامل تشریح گردید.

متن کامل نوشته در سایت خانه استارتاپ (کرج)

    منبع بلاگ

    خانه استارتاپ (کرج)

    خانه استارتاپ (کرج)

    پیش شتابدهنده و فضای کار اشتراکی

    نظرات