پیشگیری از آسیب دیدگی در بسکتبال

پیشگیری از آسیب دیدگی در بسکتبال

آیا می دانید نیروهایی که هنگام انجام بعضی از حرکات رایج بر بدن وارد می شود ممکن است به ۱۲ برابر وزن فرد می رسد؟! (Bishop, ۲۰۰۴) مقدمه آسیب دیدگی در ورزش های حرفه ای هم برای ورزشکار و هم برای تیم زیان آور است. بر اساس پژوهش مک کلی و همکاران (۱۹۹۴)، نرخ آسیب دیدگی در بسکتبال نسبت به دهه های گذشته افزایش یافته است. که یکی از علت های آن می تواند افزایش قد و وزن ورزشکاران باشد که بازی را به سوی هرچه بیشتر فیزیکی شدن برده است. همچنین تمرینات قدرتی بخشی جدایی ناپذیر از برنامه تمرینی بسکتبال شده است (Apple, ۱۹۸۸). آسیب دیدگی می تواند از یک التهاب ساده به علت اعمال نیروی بیش اندازه به بافت یا در نتیجه اجرای تمرینات بیشینه روی بافت های خسته که منجر به بیش تمرینی می گردد، ناشی شود (Whiting & Zernicke, ۱۹۹۸). بیشتر آسیب دیدگی های در بسکتبال ...

متن کامل نوشته در سایت آسان اسپرت

    منبع بلاگ

    آسان اسپرت

    آسان اسپرت

    رزرو آنلاین و معرفی اماکن ورزشی و مربی ها، فروشگاه تجهیزات

    نظرات