سیاست های دولت تدبیر وامید چراغ راه شیلات است

سیاست های دولت تدبیر وامید چراغ راه شیلات است

بندرعباس-ایرنا-فرماندار پارسیان گفت: سیاست های دولت تدبیر وامید چراغ راه شیلات است و با برنامه ریزی درجهت تحقق این اهداف و سیاست ها گام برداریم. به گزارش ایرنا، عباس میرزاد روز یکشنبه درآیین معرفی رییس جدید اداره شیلات شهرستان پارسیان افزود: بستربرای تداوم وگسترش خدمت، افزایش تولید واشتغال در جهت نیل به امنیت غذایی به عنوان جزیی ازامنیت پایداردرکشور یکی ازمهم ترین اهداف پیش روی دولت است. رییس شورای اداری پارسیان با اشاره به وجود ۹۰ کیلومتر ساحل درحوزه آبی پارسیان اظهار داشت: باید این شهرستان به کانون اصلی فعالیت های مجموعه شیلات دراستان تبدیل شود. میر زاد تصریح کرد: امروز صنعت شیلات به عنوان یکی ازظرفیت های مهم درکشور و استان برای توسعه صادرات مطرح است. وی ادامه داد این صنعت آماده همکاری واستقبال ازسرمایه گزاران بخش خصوصی درزمینه فعالیت های شیلاتی به ویژه لارومیگو وماهی درقفس درراستای مهیا کردن صادرات فرآورده ای شیلاتی است. وی ابراز داشت: تمام ...

متن کامل نوشته در سایت فیش باکس

    منبع بلاگ

    فیش باکس

    فیش باکس

    در زمینه آر تی سی و فروش آنلاین غذاهای دریای

    نظرات