پیام های اطلاع رسانی و یادآوری به مشتریان

پیام های اطلاع رسانی و یادآوری به مشتریان

متحمل ضرر مالی به خاطر عدم حضور مشتری نشوید هنگامی که مشتریان زمان رزرو خود را فراموش می کنند ، زمان شما هدرمی رود و برنامه روزانه شما به هم می ریزد. رزروِب با استفاده از پیامک و ایمیل های یادآوری توانسته به طور چشمگیری از فراموش کردن نوبت توسط مشتریان جلوگیری کند. با بررسی نتایج متوجه شدیم که با استفاده از این مکانیزم حدود ۸۰ درصد فراموش شدن زمان های رزرو کاهش یافته است . کاهش عدم حضور مشتریان تا ۸۰% عدم مراجعه مشتری در زمان مقرر به هیچ وجه برای حرفه شما خوب نیست . دلیل آن اثر دومینویی آن است که باعث اتلاف وقت شما در اثر عدم حضور مشتری می شود (آن زمان برای همیشه از دست می رود) و برنامه زمانی شما را تا آخر روز و حتی چند روز آینده به هم می ریزد. عدم مراجعه مشتریان ، سالیانه هزینه سرسام آوری را به ...

متن کامل نوشته در سایت رزروب

    منبع بلاگ

    رزروب

    رزروب

    پلتفرم نوبت دهی و رزرو آنلاین

    نظرات