متخصص مغزو اعصاب:دنیا رو به سوی بیماری هایی دارد که قابل درمان ترهستند.

متخصص مغزو اعصاب:دنیا رو به سوی بیماری هایی دارد که قابل درمان ترهستند.

به این معنا که بیماری های واگیردارقابلیت درمان بیشتری دارند واین درحالی است که بیماری های غیرواگیرکمتر درمان می شوند . برخی از بیماری ها اکنون به عنوان بیماری مغزی شناخته نمی شوند اما درآینده بسیاری از بیماری های فعلی افراد درمجموعه بیماری های مغزی قرارخواهد گرفت . وی افزود : سنگینی بیماری های مغزی تنها به شیوع بیماری بستگی ندارد بلکه تلقی جامعه از بیماری ها نیز بسیار مهم است . متخصص مغز و اعصاب،آینده را دروضعیت آرامش بیشتری پیش بینی کرد. اما ممکن است تلاطم های اجتماعی و … بیمارهای مغزی و عروقی را افزایش دهد و شرایط اقتصادی و آرامش فردی در این امر نقش مهمی دارد. منبع:شفاآنلاین

متن کامل نوشته در سایت دکتر من

  منبع بلاگ

  دکتر من

  دکتر من

  ارائه دهنده خدمات دایرکتوری اطلاعات پزشکان و کلینیک‌های پزشکی

   نظرات