کاربردهای اپلیکیشن دنگ در سفر و تفریحات گروهی

مسافرت‌ رفتن یکی از تفریحات جذاب گروهی است که می تواند خاطرات ماندگاری را در ذهن همه ایجاد کند، حال با وضعیت اقتصادی کنونی خیلی از این مسافرت‌‌های گروهی تحت تاثیر قرار گرفته و بحث حساب و کتاب در سفر و پرداخت دنگ به یک مسئله مهم و حیاتی تبدیل شده است. در این بین مشاهده به مشکل خوردن دوستی‌ها به خاطر مسائل مالی چیزی است که این روزها به دلیل افزایش حساسیت‌ها به این مسئله مهم، بیشتر شاهد آن هستیم. در این بین می‌توان به نقش اصلی این ماجراها یعنی مادر خرج‌های محترم اشاره کنیم! معمولا این افراد با یادداشت هزینه‌ها در گوشی یا یک دفترچه کوچک سعی بر ثبت تمامی هزینه‌ها دارند اما ماجرای اصلی دقیقا و دقیقا بعد یک روز بعد از اتمام سفر یعنی موقع حساب کتاب اتفاق می افتد. در این زمان و در اولین مرحله ابتدا به همه هم سفرها یک متن بلند و ...

متن کامل نوشته در سایت

    نظرات