قرارداد فروش کالا شامل چه نکات و مفاد مهم حقوقی ‌است؟

قرارداد فروش کالا شامل چه نکات و مفاد مهم حقوقی ‌است؟

خرید و فروش کالا امری است که به طور روزانه بارها با آن مواجه هستیم و صرف توافق خریدار و فروشنده برای خرید و فروش یک کالا بین آنها قراردادی را شکل می‌دهد هرچند که به صورت مکتوب اراده شان را ثبت نکرده باشند. اما آنچه مدنظر ماست شکل ساده این قرارداد‌ها نیست، بلکه قرارداد فروش کالا در اشکالی بسیار پیچیده‌تر بین خریداران و فروشندگان بین‌المللی و خریداران و فروشندگان داخلی که در حجم گسترده با یکدیگر معامله می‌کنند تحقق می‌یابد. مفاد قرارداد فروش کالا چیست؟ قرارداد فروش کالا می‌تواند در برگیرنده شروط متفاوتی بوده و طرفین می‌توانند در صورت عدم مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه شروطی را مطابق با شرایط شان در قرارداد بگنجانند. اما یکسری شروط از حیث اهمیت زیاد شان در تمامی قرارداد‌های فروش کالا درج می‌شوند که در ادامه به آنها اشاره می‌شود. ۱.شرط پرداخت (Payment Term) در شرط پرداخت مدت زمانی را مقرر ...

متن کامل نوشته در سایت وینداد

    منبع بلاگ

    وینداد

    وینداد

    خدمات حقوقی آنلاین

    نظرات