ماساژ درمانی و مشاغل پر استرس

ماساژ درمانی و استرس در مشاغل پرتنش مبحث این مقاله است. ماساژ درمانی، به طور گسترده به عنوان یک درمان موثر برای آسیب و درد شناخته می‌شود، همچنین باعث بهبود آرامش و رفاه کلی بیشتر می‌شود. اما ماساژ می‌تواند به طور گسترده‌تر استفاده شود و فواید آن تنها فیزیکی نیستند. تحقیقات نشان می‌دهد که ماساژ درمانی می‌تواند در برخی روش‌ها بر سلامت روان تاثیر مثبت بگذارد. ​یک روشی که ماساژ می‌تواند تاثیر مفیدی بر سلامت عاطفی داشته باشد از طریق کمک به کاهش اثرات استرس است. استرس در محل کار یکی از چالش‌هایی است که اکثر افراد با آن مواجه می‌شوند. در حالی که ماساژ درمانی می‌تواند بدون در نظر گرفتن شغل و یا نوع استرس تجربه ‌شده مفید باشد، برخی افراد، به ویژه افراد در مشاغل پر استرس،که ممکن است استرس بیشتری نسبت به دیگران تجربه کنند. ​تحقیقات علمی از اثربخشی ماساژ درمانی برای افراد در پنج شغل پر ...

متن کامل نوشته در سایت ورزمان

    منبع بلاگ

    ورزمان

    ورزمان

    اسنپ برای خدمات ماساژ در منزل، محل کار و هتل

    نظرات