صورت مغایرت بانکی در تراکنشات درگاه پرداخت اینترنتی و دستگاه کارتخوان

صورت مغایرت بانکی در تراکنشات درگاه پرداخت اینترنتی و دستگاه کارتخوان

در روند فروش و پرداخت هر کسب و کار فیزیکی یا آنلاینی، تراکنش‌هایی اعم از اینترنتی و همچنین روی دستگاه کارتخوان وجود دارند که با موفقیت انجام نمی‌شوند. پیگیری تراکنش‌ها، تهیه صورت مغایرت بانکی و دانستن علل ناموفق بودن تراکنش‌ها و دلایل ایجاد مغایرت بانکی از نکات مهم برای کسب و کار هاست. در بسیاری موارد از پیگیری تراکنش‌ها و مغایرت یابی بانکی کسب و کارها مجبور به برقراری تماس با شرکت پرداختی (PSP) موردنظر و یا شاپرک می‌شوند که در تراکنش‌های بالا عملیاتی طولانی و وقت گیر است. تصویری از یک فیش مغایرت بانک پیگیری تراکنش‌ها و صورت مغایرت بانکی از طریق عملیات شاپرک: ۱- این سیستم تنها قادر به پاسخگویی به مغایرت‌های شبکه شتاب و شاپرک می‌باشد. لذا جهت پیگیری مغایرت‌های غیر شتابی که صادر کننده کارت و دارنده پایانه (خود پرداز، درگاه پرداخت اینترنتی ، تلفنبانک، اینترنت بانک …) یکسان هستند، با شماره سیستم پشتیبانی بانک مربوطه ...

متن کامل نوشته در سایت زیبال

  منبع بلاگ

  زیبال

  زیبال

  درگاه پرداخت اینترنتی

   نظرات