فاکتورهای جسمانی و روانی لازم برای تنیس روی میز

فاکتورهای جسمانی و روانی لازم برای تنیس روی میز

تنیس روی میز ازجمله رشته های راکتی و انفرادی ا ست که به دلیل در دسترس بودن، مفرح بودن، نیاز به فضای کوچک و امکانات محدود مورد توجه همه ی رده های سنی قرار دارد. همچنین به دلیل فوایدی همچون کمک به افزایش سرعت و هماهنگی بین اعصاب و عضلات، ایجاد چابکی و تعادل، تاثیر بر عملکرد دستگاه های داخلی بدن و کمک به تناسب اندام، ایمن و کم خطر و قابل اجرا بودن در کلیه فصول و آشنا کردن ورزشکاران با جهات و فضای حرکتی و علاوه بر اینها ماهیت تکنیک های تنیس روی میز که آموزش آن در سنین پایین تر باعث درک بهتر آنها می شود. علی رغم اینکه خاستگاه این رشته اروپا ذکر گردیده است، اما در سه دهه اخیر با توجه به سیاست های به کار گرفته شده، نژاد زرد و خصوصا کشورهای چین، کره، هنگ کنگ و ژاپن فاتحان بلا منازع سکوهای قهرمانی بوده ...

متن کامل نوشته در سایت آسان اسپرت

    منبع بلاگ

    آسان اسپرت

    آسان اسپرت

    رزرو آنلاین و معرفی اماکن ورزشی و مربی ها، فروشگاه تجهیزات

    نظرات