۵ تاثیر ماساژ بیمار سکته مغزی

ماساژ بیماران سکته مغزی موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته ایم. در آمریکا ماه می ماه آگاهی ملی از سکته مغزی درنظر گرفته شده است، با هدف آموزش عموم در مورد نشانه‌های هشدار، عوامل خطر و علائم سکته مغزی و همچنین مردم را از گزینه‌های درمانی پس از سکته و تاثیر آن بر بیماران و عزیزان آن‌ها آگاه می‌سازد. یکی از گزینه‌ها در روند بهبود توانبخشی، ماساز بیمار سکته مغزی است. در ادامه بیشتر می‌خوانیم: مراقبت پس از سکته مغزی اقدام فوری برای به حداقل رساندن آسیب پس از سکته مغزی مهم است. هر چه یک بیمار سکته مغزی توجه پزشکی را زودتر دریافت کند، احتمال تجربه تاثیرات شدید کم‌تر خواهد شد. دو مرحله درمان بعد از تشخیص وجود دارد: مراقبت حاد و مراقبت پس از دوره حاد یا مراقبت مزمن. ماساژ درمانی به عنوان بخشی از مراقبت‌های حاد پس از سکته توصیه نمی‌شود و در حقیقت ...

متن کامل نوشته در سایت ورزمان

    منبع بلاگ

    ورزمان

    ورزمان

    اسنپ برای خدمات ماساژ در منزل، محل کار و هتل

    نظرات