استاندارد مرکزی گواهی کارکنان آزمون های غیرمخرب انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

استاندارد مرکزی گواهی کارکنان آزمون های غیرمخرب انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

لزوم احراز شایستگی برای مجریان آزمون های غیرمخرب به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در قابلیت اطمینان بازرسی در صنایع و استانداردهای مختلف مورد توجه قرارگرفته است. گذراندن دوره های آموزشی مناسب، قبولی در امتحان کتبی و عملی و نیز داشتن تجربه کاری کافی مرتبط، تعیین کننده " صلاحیت یا شایستگی | Competency " فرد برای اجرای یک روش یا فن غیرمخرب می باشد. اگر فردی سه شرط فوق را کسب نماید، به اصطلاح " احراز شرایط یا تایید صلاحیت | Qualification " شده است و می تواند " گواهی نامه بازرسی " دریافت کند. به فرایند صدور و اعطای گواهی نامه بازرسی فرد احراز شرایط شده، " گواهی کردن | Certification " گفته می شود. نظام ها و استانداردهای متعددی برای تعیین الزامات احراز شرایط و گواهی کردن کارکنان آزمون های غیرمخرب (NDT) وجود دارد که به طور کلی به دو دسته اصلی یعنی " نظام های داخلی ...

متن کامل نوشته در سایت ولدیکا

    منبع بلاگ

    ولدیکا

    ولدیکا

    مرجع صنعت اتصال

    نظرات