گیلیمو میزبان هنرمندان دانشگاه محقق

گیلیمو در این هفته میزبان دانشجویان هنر دانشگاه محقق اردبیلی بود. فروشگاه اینترنتی صنایع دستی گیلیمو : هفته ای که گذشت استارتاپ صنایع دستی گیلیمو میزبان دانشجویان رشته های هنر دانشگاه محقق اردبیلی در مرکز نوآوری اردبیل بود. این بازدید و گپ و گفت با اعضای تیم گیلیمو و هنرمندان دانشگاه محقق اردبیلی در راستای برنامه ی پارک علم و فناوری اردبیل جهت آشنایی بیشتر دانشجویان استان با مزایای پارک برگزار شد.

متن کامل نوشته در سایت گیلیمو

    منبع بلاگ

    گیلیمو

    گیلیمو

    فروشگاه آنلاین صنایع دستی، هنری و سوغاتی

    نظرات