مقدمه ای بر تست غیرمخرب مایع نافذ

مقدمه ای بر تست غیرمخرب مایع نافذ

تست مایع نافذ (Dye Penetrant Testing | PT) یکی از روش های آزمون غیرمخرب (Non-destructive Testing | NDT) است که موجب آشکارسازی عیوب سطحی می شود و لذا تست غیرمخرب مایع نافذ روشی است که در جهت پیدا کردن ناپیوستگی های سطحی به کار برده می شود. این روش کارایی و کاربرد فراوانی در بازرسی سطحی قطعات و مجموعه های صنعتی داشته و اغلب مواد، به جز موادی با سطح متخلخل، را می توان با استفاده از این روش بازرسی نمود. روش انجام تست مایع نافذ به طور خلاصه، روش انجام این تست مایع نافذ به صورت ذیل است: ابتدا سطح قطعه موضوع بازرسی پاکسازی شده و سپس مایع نافذ بر روی سطح قطعه اعمال می شود. پس از گذشت مدت زمان معینی، مایع نافذ اعمال شده از سطح پاک شده و ماده ظاهر کننده بر روی سطح اعمال می گردد. بعد از مدتی ماده آشکارساز، مایع نافذی که در ...

متن کامل نوشته در سایت ولدیکا

    منبع بلاگ

    ولدیکا

    ولدیکا

    مرجع صنعت اتصال

    نظرات